Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων στη Διαμεσολάβηση
Μετά από δέκα σχεδόν χρόνια διαρκούς ενασχόλησης με τη Διαμεσολάβηση είμαι μάρτυρας της διαρκώς αυξανόμενης επιτυχίας της: Πολίτες και Επιχειρήσεις τη χρησιμοποιούν για να λύσουν εχέμυθα τις διαφορές τους και να αποκαταστήσουν ή να κλείσουν...

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση (“mediation”) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Ο Ρόλος του Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο προς τα μέρη και τη διαφορά πρόσωπο, το οποίο εκείνα επιλέγουν από κοινού προκειμένου να τα βοηθήσει, με αμερόληπτο τρόπο, να φτάσουν σε συμφωνία για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.